ALEX PIQUET ESTRENA ‘MINUTS’


Del 27 al 30 de setembre

18:00h a 22:00h – Garatges, l’Anònima

Creador amb un gran interès per les arts visuals, concretament la fotografia, el vídeo, el disseny o la pintura, on m’agrada experimentar amb diferents formats i descobrir noves vies de creació.

El projecte Minuts experimenta l’impacte de les xarxes socials en la nostra societat, on la fotografia s’ha convertit en un medi massiu a causa de la fàcil creació de la imatge, la immediatesa i la sobreproducció d’aquesta ha esdevingut en un consum il·limitat on en algunes ocasions només és visible durant 24 hores.

A causa d’aquesta situació, i en no voler perdre l’importància que cada fotografia té per a mi, amb la xarxa social Snapchat he anat guardant cada fotografia realitzada des de l’any 2016, indicant amb un filtre el minut de cada imatge.

En conclusió, el projecte consta de la realització de 1440 fotografies, que són els minuts que conformen un dia, cada una és realitzada en diferents moments de la meva vida i per conseqüent no guarden cap ordre cronològic.