ANNA LLIMÓS


L’Anònima – 2 d’octubre

El projecte que l’artista Anna Llimós porta al FABA vol posar de manifest el record que tenim dels espais de forma fragmentada, quins espais en blanc ens han quedat i quins perfectament definits tenim en el nostre record. Tal com passava amb els pergamins, es van superposant les capes fins a formar una imatge que fuig de la realitat estricta i es converteix en poètica de l’erosió produïda per la nostra memòria.