ANNA LLIMÓS


2 d’octubre

11:00h a 20:00h – Llotja de creació, l’Anònima

El projecte que l’artista Anna Llimós porta al FABA vol posar de manifest el record que tenim dels espais de forma fragmentada, quins espais en blanc ens han quedat i quins perfectament definits tenim en el nostre record. Tal com passava amb els pergamins, es van superposant les capes fins a formar una imatge que fuig de la realitat estricta i es converteix en poètica de l’erosió produïda per la nostra memòria.