COLECTIVO DU-DA


26 de setembre

13:00h – Espai Social, l’Anònima

Du-Da és un col·lectiu que vol fer preguntes sobre les nostres maneres de co-habitar per tal d’imaginar altres presents i futurs possibles des de sensibilitats crítiques. Toquen moltes tecles i tenen varis projectes en marxa com: Hera, una metodologia d’aprenentatges circulars; Puaj!, un laboratori de cultures vives; Pan Duro, on cuinar esdevé una festa; Derivas, on acompanyen a cadells que es mouen per la ciutat; Morir guay, una intestigació en busca d’altres relats sobre la mort; Marti Culiz, una editorial de publicacions espontànies; Médiums, exploracions sobre el que és invisible i Puntería y Cariño.