MERI


2 d’octubre

22:45h – Espai Social, l’Anònima