NÚRIA DALMAU


29 setembre

20:30h – Garatges, l’Anònima

Finalitzant la seva formació de teatre físic, Núria Dalmau fa una recerca a través de la mecànica del cos influïda per un entorn violent i fracturat. Explora les fronteres d’un cos en crisi amb si mateix i amb el que l’envolta; on objectes, individus i espai cohabiten el conflicte, en busca dels límits entre la performativitat i les arts escèniques.

SUPLICI. CÀSTIG. DISCIPLINA. PRESÓ.

Basant-se en la Biopolítica de Foucault i de la mà de l’art instal·latiu i el so, indaga els conceptes de l’aïllament en temps moderns, la construcció de fortaleses, la fragilitat i la transparència. Un poema en moviment que apropa a l’espectador, fent-lo partícip de la creació escènica.

Un clam a re-trobar-nos, artista i públic en l’espai temps.