OTRO DJ


2 d’octubre

21:00h – Espai Social, l’Anònima