PAU MONDELO


2 d’octubre

11:00h a 20:00h – Llotja de creació, l’Anònima

Un projecte de memòria i rescat. Una crida a través de la utilització de la tela per reconèixer la història i plasmar idees contràries a la opressió que va causar l’avanç industrial al territori català. La indústria tèxtil conforma gran part de l’imaginari nacional català i Pau Mondelo recorre al teixit i a la fusta per retornar la importància al material i explicar sobre la pròpia tela, en forma de pancarta-objecte, la importància de posar cara ( potser de manera anònima encara) a un període.