PAULA ILLESCAS I SERGIO LAIRISA INTERPRETEN LA LLOTJA


L’Anònima – 2 d’octubre

Sergio Lairisa i Paula Illescas són un duet que desenvolupa la seva pràctica dins l’àmbit del disseny. Sempre buscant sinergies amb l’àmbit artístic i cultural, els caracteritza l’exploració de nous llenguatges gràfics i narratives visuals a través de la investigació i la reflexió crítica. La veu de la Sala serà el relat resultant de la comunicació d’una peça creada influenciada per un espai, un grup d’artistes i un context molt concret.