RAAACHI


2 d’octubre

12:30h – Espai Social, l’Anònima