TARIMA EX NOVO (EQUIP GUANYADOR)


L’Anònima 
Dissabte 11 de maig

TARIMA EX NOVO és el concurs de creació ràpida i aleatòria promogut pel projecte TARIMA, de Cultura del Bé Comú. Un concurs en què equips de músics creats aleatòriament tenen un mes per crear de nou 3 cançons originals. L’equip guanyador de la final del 30 de març tindrà com a premi tocar en el context del FABA 2019.